Geografija

Stručno vijeće profesora geografije čine:

Vesna Hercigonja profesorica, voditeljica stručnog vijeća
Ivanka Katarina Lemo profesorica
Branka Obradović Martinec profesorica mentorica, 
Marijana Sočan Kantoci profesorica
Maja Gračner profesorica

Većina profesora geografije višegodišnji su iskusni predavači. Profesorica mentorica Branka Obradović Martinec, višegodišnja voditeljica stručnoga vijeća, koautorica je udžbenika za četvrti razred gimnazije Geografija Hrvatske. Članovi ovog stručnog vijeća redovito polaze stručna predavanja, seminare i stručne aktive koje organizira županijsko stručno vijeće i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, gdje se proširuje suradnja među školama, razmjenjuju iskustva i stječu nova znanja iz područja struke, metodike i didaktike.


Profesori Marijana Sočan Kantoci, Branka Obradović Martinec i Marko Vukić

Svi članovi ovog vijeća aktivno sudjeluju u javnim raspravama oko donošenja pravnih akata, koji propisuju, odnosno reguliraju aktivnosti, dužnosti i prava, vezana uz nastavni proces i rad u školi. Grupa “Održivi razvoj”, formirana 2003. godine, prati sva aktualna zbivanja vezana uz ekološke probleme u zemlji i svijetu. Učenici i profesori pohađaju eko-seminare, organiziraju terenske nastave i druge aktivnosti vezane za aktualne ekološke teme.

Nastava se izvodi u kabinetu geografije u kojem su pohranjena nastavna sredstva i pomagala (grafoprojektor, zemljovidi, globus, plakati i dr.). U okviru nastavne djelatnosti provode se i natjecanja u znanju. Naši učenici zauzimali su visoko rangirana mjesta na županijskim natjecanjima iz geografije, a neki su sudjelovali i na državnim natjecanjima.

Google

Web deseta